Mehanički My-Com senzori se koriste za gotovo sve aplikacije kontaktne detekcije objekata, metale i nemetala. Na taj način pružaju izuzetno veliko područje primjene.

read more