Optički senzori se koriste za gotovo sve aplikacije beskontaktne detekcije objekata s dugim dometom. Materijal objekta kojega treba detekcionirati je gotovo nebitan. Na taj način pružaju izuzetno veliko područje primjene.

read more