Ultrazvučni senzori se koriste za gotovo sve aplikacije beskontaktne detekcije objekata s dugim dometom bez obzira na materijal i boju. Na taj način pružaju izuzetno veliko područje primjene.

read more