Vision senzori odnosno tzv. pametni vision senzori (Smart kamera) danas služe za totalnu automatizaciju proizvodnje u kvalitativnom smislu. Koriste se u aplikacijama detekcije kvalitete proizvoda. Na taj način pružaju izuzetno veliko područje primjene. Navedni senzori su jednostavni za primjenu gdje korisnik koristi predefinirane alate koji se nalaze na senzoru. Pametni vision senzori su zapravo kombinacija malog industrijskog računala na kojemu se nalaze definirani besplatni alati te senzori. Sami senzori imaju predefinirane komunikacije prema PLC-ovima.

read more