Sensopart nam predstavlja inovativne BlueLight optičke senzore, razvijene posebno za detekciju objekata koje standardni senzori teško ili uopće ne mogu detektirati. U pitanju su senzori koji vrlo lako očitavaju crne, ekstremno sjajne i transparentne objekte. Opće je...

read more