Vrlo bitno pitanje za sigurnost u industriji jest može li se preventivno ulaganje u edukaciju i tehničke pretpostavke, koje mogu spriječiti ozljede na radu, smanjiti broj tragičnih slučajeva na radnom mjestu. Odgovor na ovo pitanje je – naravno da može. Budemo li o...

read more