Uvjeti prodaje

U smislu povećanja kvalitete naših usluga definirali smo Uvjete prodaje tvrtke ProElektronika d.o.o.

U smislu povećanja kvalitete naših usluga definirali smo Uvjete prodaje tvrtke ProElektronika koji obuhvaćaju sljedeće važne odredbe:

  • Opće odredbe
  • Isporuke robe
  • Rokovi isporuke
  • Cijene
  • Plaćanje
  • Reklamacija i povrat robe
  • Završne odredbe

Kompletne Uvjete isporuke tvrtke ProElektronika možete preuzeti na sljedećem LINK-u:

Za sve detaljne informacije obratite se na e-mail: info@proelektronika.hr